April 2021

I samarbete med StigFram levererar Panorama digital (live) utbildning för butikschefer. Det handlar om att bryta ned målen till vilka ageranden som krävs för att nå uppsatta mål samt hur man som chef kan styra om till önskat agerande. Kursutvärderingarna där grupperna i snitt sätter 9,1 på en skala 1-10 rörande huruvida man rekommenderar utbildningen till andra butikschefer visar att vi ligger rätt med denna utbildning.

Lämna en kommentar