April 2021

I samarbete med StigFram levererar Panorama digital (live) utbildning för butikschefer. Det handlar om att bryta ned målen till vilka ageranden som krävs för att nå uppsatta mål samt hur man som chef kan styra om till önskat agerande. Kursutvärderingarna där grupperna i snitt sätter 9,1 på en skala 1-10 rörande huruvida man rekommenderar utbildningen…

Läs mer

December 2020

Tillsammans med StigFram levereras affärsmannaskapsutbildning för ledare inom Ica Maxi.

Läs mer

September 2020

Panorama har lagt över alla utbildningar till digitalt, beroende på kund levereras utbildningar via Zoom, Teams och Google. Första utbildning Panorama levererade digitalt var för NP3 2002, då var plattformen Bambuser.

Läs mer

Juni 2020

Panorama levererar i samarbete med StigFram digital ledarskapsutbildning för chefer inom Colorama. Den del Panorama ansvarar för är att leda sin verksamhet mot högre höjder (verksamhetsutveckling kopplat till lönsamhetsutveckling). Betyget blev 4,85 av 5 avseende totalintryck.

Läs mer

Januari 2020

Panorama breddar sitt nätverk och levererar tillsammans med PlayeMotion och Kalkylhjälp AB utbildning för entreprenadingenjörer rörande analys av anbudsförfrågningar, mängdberäkningar, kalkylering samt skapande av anbud och presentation av anbud.

Läs mer

Sept 2019

Tillsammans med StigFram och Klubb Sverige levererar Panorama affärsmannaskapsutbildningar för fristående gym, allt i syfte att stärka deras lönsamhet.

Läs mer

Juni 2019

Panorama utvecklar nu fler kurser baserade på metodiken ”Flipped classroom” där filmer spelas in och levereras före första utbildningsträffen så man kan ägna mer tid under träffarna till att diskutera fördjupat och träna på tillämpning av kunskaperna.

Läs mer

Feb 2019

Panorama utökar partnernätverket med Jonatan Östberg Jonek AB som nu för Panorama levererar fördjupade utbildningar inom bokföring, bokslut och skatter.

Läs mer

November 2018

Panorama fördjupar samarbetet med Academediakoncernen och levererar nu även i Växjö, bla. Företagsekonomi och Marknadsanalys.

Läs mer