December 2017

Under året har Panorama under olika tillfällen hjälpt totalt 22 ledningsgrupper att under 2 dagars workshop utarbeta utvecklingsplaner för sina företag, inklusive mål, KFFer, KPIer och aktiviteter.

Lämna en kommentar