Juni 2019

Panorama utvecklar nu fler kurser baserade på metodiken ”Flipped classroom” där filmer spelas in och levereras före första utbildningsträffen så man kan ägna mer tid under träffarna till att diskutera fördjupat och träna på tillämpning av kunskaperna.

Lämna en kommentar