Unika metoder för att åstadkommamätbara resultat.

Panoramastjärnan

Gör kompentensutveckling lönsamt

Stjernan Stor

Vi hjälper våra kunder att bli bättre på att beställa, bereda och att genomföra kompetensutveckling. Vårt arbetssätt leder till konkreta resultat för verksamheten och inte enbart bra kursutvärderingar.

Panoramastjärnan möjliggör för våra kunder att redovisa värdet av kompetensutveckling. Genom vår uppföljning säkerställs och synliggörs nyttan och den mätbara effekt som kompetensutvecklingen medfört till verksamheten och dess affärsmål.

PanoramaGarant

Säkerställer att projektleder till önskade effekter

Garant Stor

Vi ser till så att Organisation, Teknik, Process och Människa samspelar i förändring samt att varje del i helheten utvecklas i rätt tidoch på rätt sätt under och efter ett projekt.

Vi hjälper även våra kunder med metoder som leder till att personalen både kommer att vilja och kunna ta till sig nya system, önskade arbetssätt och beteenden. Genom PanoramaGarant säkerställer vi alltså att personalen får rätt motivation och förmåga för att kunna hämta hem vinsten av de kostnader, den tid och de resurser som investerats i projektet.

Några av de kunder som vi samarbetar med

Posten Norden

Posten Meddelande

Posten Logistik

Microsoft 

Siemens

SCB Statistiska Centralbyrån

SAS

AGA Gas

Vasakronan

Ragn Sells

 

Manpower

Apoteksgruppen