September 2017

Panorama säljer utbildning, material och rättighet till ett stockholmsbaserat konsultföretag att använda Panoramas metodik för målstyrning.

Lämna en kommentar