September 2020

Panorama har lagt över alla utbildningar till digitalt, beroende på kund levereras utbildningar via Zoom, Teams och Google. Första utbildning Panorama levererade digitalt var för NP3 2002, då var plattformen Bambuser.

Lämna en kommentar