NYHETER

Maj 2018

Av oklbx | 2021-06-17

I samarbete med StigFram utbildar vi företagare i Skövde. Med i programmet är ca 60 chefer och ledare som genom Panorama får träning i ekonomistyrning och målstyrning.

Februari 2018

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama startar företagscoachning via Skype. Första coachsamtalen genomförda med mycket gott resultat och nöjda kunder.

Januari 2018

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama ska utbilda Facility Managers. Utbildningen innehåller allt från grundläggande fastighetsekonomi till investeringskalkylering, värdering och lönsamhetsutveckling.

December 2017

Av oklbx | 2021-06-17

Under året har Panorama under olika tillfällen hjälpt totalt 22 ledningsgrupper att under 2 dagars workshop utarbeta utvecklingsplaner för sina företag, inklusive mål, KFFer, KPIer och aktiviteter.

November 2017

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama startar samarbete med Universitet och håller utbildningar via web.

Oktober 2017

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama tecknar avtal med stort utbildningsföretag i Jönköping att under våren 2018 utbilda ett 30-tal personer inom strategisk ekonomistyrning.

September 2017

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama säljer utbildning, material och rättighet till ett stockholmsbaserat konsultföretag att använda Panoramas metodik för målstyrning.

Augusti 2017

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama åker med StigFram på konferens i Kroatien för att ytterligare utöka samarbetet.

Juli 2017

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama ska under hösten 2017 hjälpa ett större skolföretag med målstyrning och utvecklingsarbete.

Juni 2017

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama får trippel A-rating.

April 2021

Av oklbx | 2021-06-17

I samarbete med StigFram levererar Panorama digital (live) utbildning för butikschefer. Det handlar om att bryta ned målen till vilka ageranden som krävs för att nå uppsatta mål samt hur man som chef kan styra om till önskat agerande. Kursutvärderingarna där grupperna i snitt sätter 9,1 på en skala 1-10 rörande huruvida man rekommenderar utbildningen…

Februari 2021

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama levererar workshop inom Målstyrning för ett antal chefer inom Swecokoncernen.

December 2020

Av oklbx | 2021-06-17

Tillsammans med StigFram levereras affärsmannaskapsutbildning för ledare inom Ica Maxi.

September 2020

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama har lagt över alla utbildningar till digitalt, beroende på kund levereras utbildningar via Zoom, Teams och Google. Första utbildning Panorama levererade digitalt var för NP3 2002, då var plattformen Bambuser.

Juni 2020

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama levererar i samarbete med StigFram digital ledarskapsutbildning för chefer inom Colorama. Den del Panorama ansvarar för är att leda sin verksamhet mot högre höjder (verksamhetsutveckling kopplat till lönsamhetsutveckling). Betyget blev 4,85 av 5 avseende totalintryck.

Januari 2020

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama breddar sitt nätverk och levererar tillsammans med PlayeMotion och Kalkylhjälp AB utbildning för entreprenadingenjörer rörande analys av anbudsförfrågningar, mängdberäkningar, kalkylering samt skapande av anbud och presentation av anbud.

Sept 2019

Av oklbx | 2021-06-17

Tillsammans med StigFram och Klubb Sverige levererar Panorama affärsmannaskapsutbildningar för fristående gym, allt i syfte att stärka deras lönsamhet.

Juni 2019

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama utvecklar nu fler kurser baserade på metodiken ”Flipped classroom” där filmer spelas in och levereras före första utbildningsträffen så man kan ägna mer tid under träffarna till att diskutera fördjupat och träna på tillämpning av kunskaperna.

Feb 2019

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama utökar partnernätverket med Jonatan Östberg Jonek AB som nu för Panorama levererar fördjupade utbildningar inom bokföring, bokslut och skatter.

November 2018

Av oklbx | 2021-06-17

Panorama fördjupar samarbetet med Academediakoncernen och levererar nu även i Växjö, bla. Företagsekonomi och Marknadsanalys.

Maj 2018

I samarbete med StigFram utbildar vi företagare i Skövde. Med i programmet är ca 60 chefer och ledare som genom Panorama får träning i ekonomistyrning och målstyrning.

Februari 2018

Panorama startar företagscoachning via Skype. Första coachsamtalen genomförda med mycket gott resultat och nöjda kunder.

Januari 2018

Panorama ska utbilda Facility Managers. Utbildningen innehåller allt från grundläggande fastighetsekonomi till investeringskalkylering, värdering och lönsamhetsutveckling.

 

December 2017

Under året har Panorama under olika tillfällen hjälpt totalt 22 ledningsgrupper att under 2 dagars workshop utarbeta utvecklingsplaner för sina företag, inklusive mål, KFFer, KPIer och aktiviteter.

November 2017

Panorama startar samarbete med Universitet och håller utbildningar via web.

Oktober 2017

Panorama tecknar avtal med stort utbildningsföretag i Jönköping att under våren 2018 utbilda ett 30-tal personer inom strategisk ekonomistyrning.

September 2017

Panorama säljer utbildning, material och rättighet till ett stockholmsbaserat konsultföretag att använda Panoramas metodik för målstyrning.

Augusti 2017

Panorama åker med StigFram på konferens i Kroatien för att ytterligare utöka samarbetet.

Juli 2017

Panorama ska under hösten 2017 hjälpa ett större skolföretag med målstyrning och utvecklingsarbete.

Juni 2017

Panorama får trippel A-rating.