Med Panorama säkerställer ni mätbara resultat

Företag och myndigheter satsar miljontals kronor varje år på kompetensutveckling. Få kan dock redovisa vilka mätbara resultat det gett i verksamheten. Stora belopp satsas även på olika förändringsprojekt, där det visat sig att endast 10-20 % av dessa når önskade effekter.

Panorama hjälper företag och myndigheter som inte längre vill slänga pengarna i en önskebrunn. Vi hjälper våra kunder att skapa och säkerställa mätbara resultat!

Panorama vet att var och en av medarbetarna är avgörande för om en verksamhet som helhet ska nå sina mål. Vi vet också att det är beteendeförändring som leder till resultat så fort människor är involverade.

  • Vi inför ett unikt arbetssätt för planering, genomförande och uppföljning av kompetensutveckling. Ett arbetssätt som säkerställer mätbara resultat för verksamheten (ROI).
  • Vi hjälper våra kunder att lyckas med projekt. Vårt unika arbetssätt leder till att er förändring också kommer att medföra en mätbar förbättring (ROI).