Ledarskap

Ledarskap på institutionell, administrativ eller operativ nivå kräver att de här tre nivåerna är synkronisera och samspelta i sitt ledarskap.

Ett välmående och framgångsrikt ledarskap börjar med dig och ditt förhållningssätt, tankar och aktioner till dig själv och till din omgivning.

Kraven på de som ska leda och styra är många gånger orimligt stora. Tittar vi exempelvis på världens bankdirektörer så är mellan 50-88% utbrända av stress och orimliga krav.

Vad behöver vi för att utöva ett framgångsrikt ledarskap? Vad händer med oss neurologiskt och psykologiskt?

Oavsett vad Ni befinner er på utvecklingsskalan angående ert ledarskap så handlar marknaden om att vara förberedd på det oväntade. På det som ingen förväntat sig. Att kunna verka och göra det framgångsrikt även när världen möter en Svart Svan. Dvs en så osannolik händelse att när den väl inträffar så lamslås stora delar av omvärlden.
Ju bättre förberedelse inför det här desto större vinst kan ni göra.

Panorama Competence har engagemanget, kunskapen och verktygen att tillsammans med er utveckla era chefer, medarbetare och öka er lönsamhet utifrån HPLJ- modellen.

Alla våra utbildningar vilar på mångårig erfarenhet, forskning, upplevelsebaserat och slutligen på krav.

  • Vad vi menar med det här är enkelt:
  • Vi har stor och mångårig erfarenhet av eget ledarskap och av att bedriva utbildningar.
  • Forskning – allt vi undervisar inom är forskningsbelagt. Allt annat betackar vi oss för.
  • Upplevelsebaserat – våra deltagare genomgår en pragmatisk utbildning. Istället för att de sitter av tiden och blir matade med information.
  • Krav – likaväl som kunden ställer krav på oss ställer vi krav på kunden. Våra ledarskapsutbildningar är krävande och vi förväntar oss att det är, tillsammans med ett fantastiskt resultat, det som kunden investerar i.